loader image

Klantverhaal Alliade

Alliade heeft afgelopen jaren meerdere organisaties verenigd in één sterk zorgloket voor kwetsbare mensen in Friesland. Van gehandicapten- tot ouderenzorg: Alliade wil de best mogelijke kwaliteit realiseren voor haar cliënten. Dat vraagt om samenhang, visie en sterk leiderschap binnen een nieuwe organisatie. Assessment Collectief mocht met een organisatiebrede Talentscan de eerste stap zetten in een ontwikkeltraject voor ruim 150 leidinggevenden.

Brede talentontwikkeling voor sterk leiderschap bij zorggroep Alliade

De case

Zorggroep Alliade heeft veel veranderingen meegemaakt. Er zijn reorganisaties geweest, er zijn verschillende bedrijfsculturen samengevoegd. Hoe groei je vanaf dat punt uit tot een krachtige organisatie die kwaliteitszorg levert en haar kernwaarden op ieder niveau uitdraagt? Alliade start bij haar leiders. Want met gezamenlijk leiderschap neem je medewerkers en cliënten als vanzelf mee in een nieuwe visie.

Met een leiderschapsontwikkeltraject wil Alliade de leiders binnen de organisatie laten groeien. Er zijn om te beginnen nieuwe competentieprofielen opgesteld voor alle leiderschapsniveaus, zodat de focus helder is. Een assessment moet inzicht geven waar de leiders nu staan en hoe zij hun leiderschap kunnen ontwikkelen. Met gesprekken en trainingen zullen leidinggevenden en teams vervolgens echt stappen zetten, op korte en lange termijn. 

De aanpak

Assessment Collectief stelt een Talentscan voor om de talenten, kwaliteiten en uitdagingen van de leidinggevenden in kaart te brengen. Binnen die methodiek worden de competenties uit de nieuwe leiderschapsprofielen opgenomen, voor een nulmeting van de huidige stand én een startpunt voor het ontwikkeltraject. 

De Talentscan bestaat uit verschillende onderdelen: een online persoonlijkheidstest vooraf en een assessment van een dagdeel, met een uitgebreid interview, cognitieve tests en een terugkoppelgesprek. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een persoonlijk rapport met ontwikkeltips, die een leidraad is voor een vervolggesprek met de leidinggevende en een opstapje naar het leiderschapsprogramma.

De uitvoering

Een groot project als dit vraagt om een goede voorbereiding en een intensieve samenwerking met de klant. Alle adviseurs van Assessment Collectief zijn betrokken bij het project en werken gedurende enkele maanden 4 dagen per week op locaties van Alliade. Projectmanagers Karin van Veen (Assessment Collectief) en Freek Luik (Alliade) hebben daarnaast een kort lijntje met elkaar over planning, voorlichting en vragen vanuit de organisatie.

De assessments zelf moeten vooral transparant, laagdrempelig en persoonlijk zijn. Dat is de wens van Alliade, maar ook de algemene werkwijze van Assessment Collectief. Want alleen met vertrouwen kun je mensen helpen groeien, op professioneel en persoonlijk vlak.

De assessments hebben niet alleen als doel de leidinggevenden van alle lagen van de organisatie te helpen ontwikkelen, maar ook de teams te versterken. De Talentscans van afzonderlijke teamleden laten ook zien waar de kwaliteiten en aandachtspunten binnen een team liggen. Dat inzicht geeft ruimte voor gezamenlijke groei.

De ervaringen

Tanja Dijkstra, Assessment Collectief:

“Een assessment is een waardevolle tool voor organisaties maar ook voor medewerkers om hun talenten volop te leren benutten. Maar vaak vinden deelnemers een assessment vooral spannend, met name de cognitieve tests. ‘Word ik afgerekend op mijn resultaten’ – die vraag zit bij veel deelnemers in het achterhoofd.

Al voor de assessmentdag hebben we daarom in onze communicatie benadrukt wat het doel was van de Talentscan. Geen verkapte reorganisatie maar een opbouwend groeitraject. Het contact met de deelnemers is daarnaast altijd laagdrempelig en persoonlijk. We luisteren goed en nemen de tijd voor het interview. Zo gaan we ieder assessment met wederzijds vertrouwen in.

Bij de Talentscans zagen we dat veel deelnemers aangenaam verrast waren door de resultaten van de assessments. Herkenbaar, positief en met handvaten om te groeien in hun leiderschap. Een motiverende eerste stap in het ontwikkeltraject!”

Freek Luik, projectleider voor Cultuur en Leiderschap bij Alliade:

“Organisaties samenvoegen vraagt om een cultuurverandering. Want alleen met een duidelijke gezamenlijke missie, visie en leiderschap kan een fusie met 6-7000 werknemers succesvol worden. Daarom kende ons projectplan een veranderopgave. 

Met een stuurgroep zijn we begonnen met het opstellen van de kernwaarden in een visiedocument. En vervolgens met het vormen van competentieprofielen voor de leiders. Want wil je dat de organisatie de juiste waarden uitdraagt, dan begin je bij de leiders. Dit proces heeft geresulteerd in het ontwikkeltraject voor 150 leidinggevenden, van alle niveaus. Oók directeuren en leden van de Raad van Bestuur – wat lang niet altijd vanzelfsprekend is.  

Zo’n ontwikkeltraject is niet alleen van waarde voor de organisatie, maar ook voor jezelf. Je kunt hele mooie inzichten opdoen die jou in beweging zetten. Als leidinggevende, als medewerker, als persoon. Assessment Collectief draagt zeker bij aan het gevoel van professionele en persoonlijke ontwikkeling door heel laagdrempelig en benaderbaar te werken. Zowel met de deelnemers als met de organisatie. Die korte lijntjes zijn heel prettig.”

Janne-Rins de Jong, locatiemanager Alliade Jeugdzorg:

“Een assessment is een mooie manier om actief bezig te zijn en blijven met je eigen ontwikkeling. Wie ben je, wat vind je belangrijk, waar krijg je energie van, waar wil je naartoe – zulke vragen helpen mij richting te geven aan mijn pad. 

Ik werk nu zo’n 2 jaar op Us Greide, een kinderdagcentrum voor kinderen van 2-17 jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelachterstand. Voor ik in dienst kwam bij Alliade had ik al een assessment gedaan, dus bij aanvang van dit ontwikkeltraject was ik eigenlijk benieuwd of de resultaten nu anders zouden zijn. En dat was het geval. Ik kon precies zien wat ik had geleerd en waar ik nog ruimte heb om te groeien. Echt heel motiverend om dat zo duidelijk terug te zien.

Het mooie aan dit traject is dat het allemaal vanuit positiviteit gebracht wordt. Het assessment zelf was een hele leuke middag en de focus van het traject ligt op je kwaliteiten en de vraag hoe je jezelf kunt versterken, nu en op de lange termijn. Mij heeft dat ertoe gebracht me in te schrijven voor een nieuwe studie, Inleiding tot de Psychologie. Daarmee maak ik bewust meer ruimte voor mijn persoonlijke drive: het mensstuk in mijn werk.”

Eelco van der Zee, hoofd Alliade Gehandicaptenzorg:

“Een goede assessment is een feest van herkenning. Je krijgt een objectieve spiegel voorgehouden die je bewust kan maken van je kwaliteiten en uitdagingen. Het maakt je weer alert op mogelijke blinde vlekken. 

De Talentscan was een prima ervaring. Het contact was zeer laagdrempelig en de assessment vond incompany plaats, ook heel prettig. De persoonlijkheidstest heb ik van tevoren online gemaakt. Op de dag zelf bleek Tanja Dijkstra een fijne gesprekspartner, met een goede dosis humor. Het interview ging eigenlijk ongemerkt voorbij. Na de cognitieve test volgde meteen het nagesprek. Ik herkende mijzelf absoluut in de evaluatie. Ik weet wie ik ben en ik weet wat ik kan en dat zag ik duidelijk terug. 

Het mooie aan dit traject is dat het niet alleen draait om individuele ontwikkeling, maar ook om het bundelen van krachten. Door gebruik te maken van elkaars sterke kanten en rekening te houden met elkaars uitdagingen, kun je je als team absoluut versterken.” 

Ben je benieuwd wat een ontwikkelassessment jouw organisatie kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies!

Klantverhaal Alliade