loader image

Ontwikkel-assessment

Tegenwoordig geldt dat iedereen een leven lang moet blijven leren, maar hoe doe je dat op een manier die specifiek bij de behoeften van iemand aansluit? Het ontwikkelassessment is hiervoor een geschikt middel om richting te geven aan het ontwikkeltraject van een individu. Met een het accent op talent en tegelijkertijd een toetsende insteek, wordt in kaart gebracht hoe iemand meer focus en verdieping geeft aan zijn of haar loopbaanwensen. Het ontwikkelassessment biedt dus zowel de richting als de manier waarop het ontwikkeltraject er voor deze kandidaat idealiter uit zou zien.

Waarvoor is een ontwikkel-assessment en wat is het programma?

Een ontwikkel-assessment brengt de kwaliteiten en verbetermogelijkheden op zowel de korte, middellange als lange termijn in beeld. Hiervoor onderzoeken wij wat de drijfveren en ambities, talenten , intelligentieniveau en verbeterpunten zijn van een individu. De assessmentdag start met een diepte-interview tussen de kandidaat en de adviseur. De kandidaat vult tijdens de assessmentdag een drietal uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijsten en een drietal intelligentietests in, zo ontstaat een scherp beeld van het werk- en denkniveau. Afhankelijk van de ontwikkelvraag kunnen ook praktijkopdrachten worden uitgevoerd, waarbij er concrete ontwikkeltips worden aangereikt en geoefend. Hiermee creëren wij een leereffect die de motivatie tot ontwikkeling stimuleert.

Wat is het resultaat van een ontwikkel-assessment?

Nadat de adviseur alle informatie heeft verzameld, vind er een terugkoppelingsgesprek plaats waarin alle informatie en inzichten worden gedeeld met de kandidaat. Samen met de kandidaat kijken we naar de talenten, drijfveren en valkuilen die blijken uit het assessment. De adviseur en kandidaat formuleren op basis hiervan samen potentiële ontwikkelkansen. De kandidaat heeft na zijn ontwikkel-assessment zijn inzicht vergroot in welke functies en op welk niveau hij of zij succesvol kan zijn, en heeft een helder beeld hoe daar te komen. Hiertoe bieden wij bovendien concrete handvatten in de vorm van ontwikkeltips en adviezen die hij of zij in de praktijk kan toepassen. Tot slot ontvangt de kandidaat een rapport met daarin een uitwerking van de sterke eigenschappen en verbeterpunten, inclusief ontwikkeladviezen.

Wat is het resultaat van het ontwikkel-assessment?

De kandidaat heeft zijn inzicht vergroot in welke functies en op welke niveau hij of zij succesvol kan zijn en heeft een helder beeld hoe daar te komen. De kandidaat ontvangt een rapport met daarin een uitwerking van de sterke eigenschappen en verbeterpunten, inclusief ontwikkeltips.

Ontwikkel-assessment