loader image

Team-assessment

Wanneer binnen een organisatie meerdere medewerkers gebruik hebben gemaakt van een selectie-assessment of ontwikkel-assessment, kan er een team-assessment gegenereerd worden. Tijdens een plenaire bijeenkomst geven wij inzicht in sterkten en zwakten binnen een team, worden mensen uitgedaagd om na te denken over complementariteit en kunnen er gezamenlijke leerdoelen, ontwikkelbehoeften of speerpunten worden geformuleerd.

Wat levert een team-assessment op?

  • Inzicht in de talenten en drijfveren van het team.
  • Wat is ieders specifieke meerwaarde?
  • Waar zit er chemie tussen teamleden?
  • Waar loopt het minder soepel?
  • Hoe komt het team tot een prestatie?
  • Is er een duidelijke, gezamenlijke focus?
  • Beschikt het team over voldoende veranderkracht?
  • Is er een gezonde teamdynamiek? Waar kan het beter?
  • Wordt er goed omgegaan met feedback (geven en krijgen)?

Team-assessment