loader image

Klantverhaal Jeugdbescherming west

JBw maakt zich met een team van 550 gedreven medewerkers hard voor de veiligheid van kinderen tot 18 jaar in de regio West-Nederland en Zeeland. Werkgeluk en medewerkersbehoud zijn actuele thema’s binnen de organisatie en vormen de drijfveren achter twee succesvolle topprogramma’s. Assessment Collectief helpt medewerkers hun talenten optimaal te benutten met ontwikkelgerichte assessments.

De motiverende groeitrajecten van Jeugdbescherming west

De case

Bij JBw werken voornamelijk jeugdbeschermers. Mensen met hart voor de zaak, die betrokken zijn bij hun cliënten en zeer toegewijd te werk gaan. Het werk is vaak echter wel intensief en medewerkers krijgen niet altijd de waardering die zij verdienen. De doorgroeimogelijkheden zijn daarnaast dun gezaaid. 

Als organisatie is JBw zuinig op haar mensen. Met betrokkenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling probeert JBw medewerkers te motiveren en het potentieel van de organisatie te benutten. Dankzij twee interne opleidingen kunnen jeugdbeschermers doorgroeien naar een functie als teammanager of gedragswetenschapper. 

De aanpak

Gemiddeld om het jaar starten nieuwe TOP-programma’s. De selectieprocedure voor deze opleidingen begint voor iedere sollicitant met een ontwikkelassessment bij Assessment Collectief. Aanvullend vraagt JBw de kandidaten om een aanbeveling vanuit de organisatie – in feite mogen de kandidaten hiermee hun eigen draagvlak aantonen. Een commissie bekijkt vervolgens wie kan starten in de opleidingen.

De uitvoering

Het assessment is erop gericht medewerkers in hun kracht te zitten. Waar liggen de talenten en groeikansen van de medewerker? Aan de hand van het assessment schrijft de adviseur van Assessment Collectief een rapport met aanbevelingen, dat besproken wordt met de commissie van JBw. Zo is er ruimte voor overleg en diepgang aan het advies.

Wanneer iemand geen opleidingsplaats krijgt aangeboden, wordt direct besproken waar wél nieuwe mogelijkheden liggen voor de medewerker. JBw heeft absoluut oog voor het werkgeluk van iedere medewerker. Daarom wordt ieder ontwikkelassessment benut als aanzet voor een persoonlijk groeitraject.

De ervaringen

Leo Santing, Assessment Collectief:

“JBw is een leuke, inspirerende organisatie. Er heerst een positieve vibe en er wordt actief gezocht naar manieren om mensen in hun kracht te zetten. Er is een werkelijke bereidheid om tijd en energie te investeren in de mensen. Daarom krijgt ook iedere sollicitant een assessment aangeboden. En wat ook uniek is, is dat in de commissie voor de topprogramma’s ook een bestuurder zit, wat zeker niet standaard is.

De assessments worden positief bekeken en er wordt gedacht in kansen. Toch blijkt soms natuurlijk: deze medewerker past gewoon niet in zo’n programma. Dat kan demotiverend zijn. En het gaat dan wel over mensen uit de organisatie. Maar JBw pakt iedere kans goed op, door meteen te kijken naar andere mogelijkheden. Zo maak je mensen blij met de volgende stap, welke stap dat ook mag zijn.”

Joost van der Hulst, bestuurder Jeugdbescherming west:

“Veel organisaties kiezen ervoor om externen in te laten stromen op managementfuncties. Maar mensen van buitenaf missen de link met de praktijk – en die is in onze beleving essentieel. 

Daarom hebben wij gekozen voor een piramidemodel. In de basis zijn onze managers teammanager. Ze sturen een team van 16 jeugdbeschermers aan. Ik & je team, noemen we deze laag. In de volgende laag zijn ze regiomanager, waarbij zij met collega’s  integraal verantwoordelijk zijn voor een eigen regio. En in de bovenste laag kunnen ze acteren in de rol van programmamanager/directeur in de buitenwereld op één bepaald thema of programma.

Die piramide vraagt veel meer competenties dan alleen managementskills. Daarom hebben we een profiel gemaakt wat je in aard en aanleg nodig hebt om het topprogramma voor managers te volgen. Niet een functieprofiel waar je aan moet voldoen bij je sollicitatie, maar een ontwikkelmodel waarin je potentie naar voren komt. Je leert je talent optimaal inzetten en ontwikkelen. Je team vult de vlakken aan waar je minder goed in bent. 

Assessment Collectief is ook heel goed in die brede blik. We bespreken met elkaar niet alleen de talenten en kerncompetenties van een medewerker, we kijken ook goed naar de dynamiek binnen de ontstane groep. Samen met Assessment Collectief maken we een inschatting in welke samenstelling de leden én de groep optimaal kunnen presteren. 

We hebben een TOP-programma voor managers en een TOP-programma voor gedragswetenschappers. Gedragswetenschappers richten zich op de wat-vraag: welke oplossing past het beste binnen een gezin? De opleiding tot ervaren gedragswetenschapper op zich is een externe universitaire opleiding. Ons TOP-programma is gericht op de integratie binnen de organisatie. Je bent voor 50-60% inzetbaar voor vraagstukken rondom gezinnen en voor 40-50% zet je je in voor kwaliteitsverbetering van de organisatie.  

Inmiddels zijn 70-80% van onze nieuwe managementfuncties ingevuld met toppers. Echt een groot succes dus. We bieden onze medewerkers de kans om zich te blijven ontwikkelen en versterken de organisatie van binnenuit. Een win-win.”

Birgitta Polvliet, HR-adviseur Jeugdbescherming west:

“Denken in kansen past helemaal bij onze organisatie. Dus als een medewerker wil doorgroeien, willen we die wens ondersteunen. Dat gaat niet eens alleen om het behoud van mensen, want we gunnen het mensen ook als ze zich buiten de organisatie beter kunnen ontwikkelen. We willen onze medewerkers graag tevreden houden.

De TOP-programma’s zijn echt van toegevoegde waarde. Zo ervaren wij dat en zo ervaren de medewerkers dat. Vroeger hoorden we in exitgesprekken vaak een gebrek aan doorgroeimogelijkheden als reden voor vertrek. Dat horen we nu veel minder vaak. Hoewel eigenlijk maar relatief kleine aantallen medewerkers kunnen doorstromen, blijkt het gevoel binnen de organisatie gedraaid door deze aanpak.

Op het assessment krijgen we altijd hele fijne feedback van onze medewerkers. Het is best een pittige dag, maar ze krijgen er zoveel voor terug! Er komt een uitgebreide toelichting op het rapport en de medewerkers kunnen vragen stellen, ook achteraf. De focus ligt op mogelijkheden. Ook ontwikkelpunten worden op die manier bekeken.

In de programma’s zelf is ook veel oog voor de medewerkers. Eerst al in de samenstelling van het team dat de opleiding volgt: versterken de deelnemers elkaar? Kunnen we beter twee teams maken en bereiken we met die samenstellingen allemaal meer? Maar later ook in de opleiding zelf: sluit het programma aan op de wensen en behoeften van de deelnemers of moeten we bijsturen?

We zien het succes van de programma’s. Voor de medewerkers natuurlijk, maar ook voor de organisatie. We behouden onze kennis en medewerkers, wat niet vanzelfsprekend is in deze arbeidsmarkt en een branche die veel van de mensen vraagt. 

Voor zover bekend zijn wij de enige organisatie in de branche met deze opzet (die we overigens graag met branchegenoten zouden willen delen). – en dat is bekend, merken we. De TOP-programma’s maken ons als werkgever aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, het is een extra reden om bij ons te willen werken.  ” 


Ben je benieuwd wat een ontwikkelassessment jouw organisatie kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies!

Klantverhaal Jeugdbescherming west