loader image

Klantverhaal Landelijke Meldkamer Noord-Nederland

De Landelijke Meldkamer Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de politie, de brandweer en de ambulancezorg. Bij deze meldkamer komen alle 112 spoedmeldingen binnen voor de regio Groningen, Fryslân en Drenthe. Er werken ruim driehonderd mensen, waaronder een aantal calamiteitencoördinatoren. Assessment Collectief onderzoekt met ontwikkelgerichte assessments of nieuwe medewerkers geschikt zijn om in deze veelzijdige functie kunnen groeien.

De groeigerichte ontwikkelassessments bij de Landelijke Meldkamer Noord-Nederland

De case

De rol van een calamiteitencoördinator (CaCo) op de Meldkamer Noord-Nederland is zeer veeleisend. De CaCo is tijdens zijn of haar dienst de leidinggevende persoon op de meldkamer en is onder meer verantwoordelijk voor de opschaling van de verschillende hulpdiensten op het moment dat zich grotere incidenten voordoen. 

 

 

Deze functie is de laatste jaren mede door technologische en digitale ontwikkelingen erg veranderd. De Meldkamer zoekt daarom vooral jonge mensen van buiten de organisatie. Zij zijn immers opgegroeid in het digitale tijdperk en zijn gewend snel te schakelen in een omgeving waarbinnen sociale media en ook AI een steeds grotere rol spelen. Anderzijds vereist de functie van CaCo ook een zekere senioriteit en kennis uit het veld. Daarom werd eerder juist graag gewerkt met kandidaten uit de eigen gelederen.

 

 

Assessment Collectief neemt bij kandidaten een assessment af die rekening houdt met de ontwikkeling die zij nog binnen de organisatie moeten doorlopen om hun toekomstige functie uit te kunnen voeren.

 

De aanpak

De Meldkamer bepaalt aan de hand van een eigen selectieprocedure welke externe sollicitanten capabel genoeg lijken voor de functie van CaCo. Daarna volgen zij een assessment bij Assessment Collectief, waarin duidelijke adviezen en ontwikkelpunten worden aangegeven. Wanneer de kandidaat wordt aangenomen, volgen zij een opwerkprogramma binnen de organisatie.

 

De uitvoering

Tijdens de eerste drie maanden leren de CaCo’s over alle procedures die bij hun functie horen. Daarnaast draaien ze mee op verschillende hulpdiensten om vakkennis op te doen. Zo rijden ze een keer mee met de ambulancedienst of gaan met een politie-eenheid mee het veld in. Verder krijgen ze binnen dit traject een mentor toegewezen met wie ze de uitslag van het assessment bespreken. De genoemde ontwikkeladviezen vormen de basis voor een persoonlijk toegespitst ontwikkeltraject voor de nieuwe CaCo.

 

De ervaring

Marco Janssen, hoofd van de meldkamer Brandweer en Veiligheidsregio’s in de meldkamer Noord-Nederland en coördinator van de calamiteitencoördinatoren:

“We werken al jarenlang samen met Assessment Collectief. We zitten erg op dezelfde golflengte. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel prettig vond, is dat de adviseurs van Assessment Collectief gelijk open stonden om bij ons in Drachten langs te komen voor een bedrijfsbezoek. Ze waren oprecht nieuwsgierig over wat de functie van calamiteitencoördinator inhoudt, wat zo iemand precies doet en hoe de werkomgeving is. Volgens mij levert dat relevante informatie op die zorgt dat je een veel beter assessment kunt maken.

 

Eerder leidden we graag mensen uit de eigen organisatie op tot CaCo. De assessments waren toen vooral gericht op de geschiktheid van kandidaten op de aanvullende functie-eisen of het ontwikkelen van die kwaliteiten. 

 

Ons vakgebied is echter erg in ontwikkeling. Vooral in de functie van CaCo wordt steeds meer gebruikgemaakt van informatiemanagement en dat is niet een basisvaardigheid die binnen de hulpverleningsdienst ruimschoots aanwezig is. Er zijn nog steeds pareltjes te vinden binnen de eigen organisatie, maar over het algemeen zijn wij intern toch erg operationeel ingesteld. Terwijl we gezien alle ontwikkelingen net een stapje extra nodig hebben.

 

Daarom zoeken wij voor de functie van CaCo steeds vaker naar jonge mensen van buiten onze organisatie. Zij zijn van een generatie die het gewend is om sneller te schakelen tussen verschillende digitale systemen. Tegelijk zorgt het ook voor een dilemma. Want deze jonge mensen van buiten missen wel nog specifieke vakkennis. Daarom begeleiden we ze uitvoerig, onder andere aan de hand van een gedegen assessment, zodat duidelijk wordt hoe een specifiek persoon zich het beste kan ontwikkelen tot een volwaardige CaCo.

 

Ik ben heel tevreden over het persoonlijke contact dat wij met Assessment Collectief hebben. Wanneer ik iemand aanmeld voor een assessment, gaat dat in eerste instantie per email. Daarna volgt een gesprek voor verdere toelichting. Vanuit Assessment Collectief wordt daarin uitvoerig doorgevraagd om een precies beeld te krijgen van onze verwachting. Wanneer een assessment gedaan is en het rapport klaar is, volgt eerst een telefonische terugkoppeling. Dat zijn altijd erg waardevolle gesprekken. Maar ook nadat wij het rapport fysiek hebben ontvangen, bestaat er de mogelijkheid om inhoudelijk contact te hebben. Dat vind ik een heel fijne manier van samenwerken.”

 

Leo Santing, Assessment Collectief:

“Voor ons is het altijd belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag van de klant. Daarvoor moeten we begrijpen: wat is nu belangrijk in een functie? Doorgaans voeren we hierover een goed gesprek met de werkgever. Soms – zoals in dit geval – voegt het iets toe om langs te gaan en te kijken wat er nu gebeurt op de werkvloer. Dan begrijp je het unieke van de functie.

 

Ons advies is meeveranderd met de vraagstelling van de Landelijke Meldkamer. De toetsing is niet anders, maar de manier waarop we ernaar kijken wel. Waar eerst de nadruk lag op de vraag of iemand geschikt was voor de functie en waar mogelijk nog ruimte zat voor ontwikkeling, is de selectie nu al gedaan. Er ligt voor ons een aanvullende vraag, namelijk: wat kan de organisatie doen om de medewerker optimaal te helpen ontwikkelen? 

 

De Landelijke Meldkamer hecht erg aan een langdurige samenwerking met mensen. Onze adviezen worden daarom ook voor de lange termijn ingezet om medewerkers volledig tot bloei te kunnen laten komen. Het potentieel van mensen benutten – dat is een visie waar wij volledig achter staan en ons heel graag voor inzetten.”

Klantverhaal Landelijke Meldkamer Noord-Nederland